Mitä on klassikkokirjallisuus?

Sana klassikkokirja voi aiheuttaa erilaisia assosiaatioita eri ihmisissä. Mihin klassikkokirjallisuudella todella viitataan? Miten kirjasta voi tulla klassikko ja kuka sen päättää?

Yleisen näkemyksen mukaan kirjalla on potentiaalia saavuttaa klassikkostatus, jos se käsittelee universaaleja ihmisyyteen liittyviä teemoja, vaikuttaa ihmisten maailmankatsomukseen ja inspiroi sen jälkeen tulevia teoksia. Kirjan vuosien varrella saama meriitti on kuitenkin yksi vahvimmista indikaattoreista. Toisin sanottuna, kriitikoiden ja asiantuntijoiden mielipiteillä on väliä. Pelkästään vahvat teemat ja suuret myyntiluvut eivät siis riitä, jos kirja tavoittelee klassikkostatusta.

Klassikon tuntomerkkejä

Vaikka klassikkoja löytyy monesta tyylilajista, on proosan silti oltava laadukasta. Klassikon erottaakin muusta kirjallisuudesta sen vahvasta kirjoitustyylistä. Tämä on osaksi syy siihen, miksi klassikko vetoaa maailmanlaajuisesti erilaisiin lukijoihin. Myös kirjan ajattomuus on yksi tärkeimmistä tuntomerkeistä: teoksen tulisi sisältää teemoja ja aiheita, johon ihmiset voivat samaistua vuosienkin jälkeen.

Teemoja, jotka vetoavat lukijaan kuin lukijaan:

  • Rakkaus – Esimerkiksi kielletty rakkaus tai tuhoon tuomittu rakkaus on teemoja, jotka kestävät aikojen saatossa.
  • Kuolema – Kuolema on teema, jota on käsitelty kirjallisuudessa paljon läpi historian, sillä sitä voi tarkastella niin monesta näkökulmasta.
  • Aikuistuminen – Aikuiseksi kasvaminen on yksi elämän suurista vaiheista. Nuoruusvuodet määrittelevät suureksi osaksi millainen ihmisestä tulee ja miten hän suhtautuu elämän suuriin tapahtumiin ja kysymyksiin, jonka teema on niin suosittu kirjallisuudessa.
  • Selviytyminen – Selviytymistarinat tuovat elämään joskus jännitystä, mitä arjesta saattaa usein puuttua. Erityisesti eri ihmisten suhtautuminen vaikeisiin tilanteisiin tekee tarinoista mielenkiintoisia.
  • Hyvä vastaan paha – Hyvän ja pahan taistelu vetoaa ihmisten oikeudenmukaisuuden kaipuuseen, ja saa ihmiset kiintymään kirjan henkilöhahmoihin.
  • Ennakkoluulot – Kirjat, joissa käsitellään ennakkoluuloisia asenteita esimerkiksi tiettyä ihmisryhmää kohtaan, voi tehdä lukemisesta silmiä avaavan kokemuksen.
  • Valtataistelu – Kuka ansaitsee olla vaikutusvaltaisessa asemassa? Esimerkiksi ihmisen vallanhimo on teema, jota on käsitelty kirjallisuudessa läpi vuosien, ja se vetoaa moneen lukijaan ja toimii useassa tyylilajissa.